Quan tâm phát triển gắn với sàng lọc đảng viên

- Xác định xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng là nhiệm vụ cấp thiết, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã quan tâm phát triển đảng viên gắn với sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đảm bảo sự kế thừa liên tục của Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch phát triển cho cả giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu kết nạp 570 đảng viên mới. Các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, phân công cấp ủy viên phụ trách, theo dõi  thực hiện chỉ tiêu kết nạp Đảng ở từng chi bộ. Đồng thời lãnh đạo các đoàn thể cơ sở phát động nhiều phong trào thi đua để phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Từ năm 2020 đến nay, các đoàn thể cơ sở đã phát hiện, giới thiệu được 745 đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú cho Đảng để tạo nguồn kết nạp đảng viên. Việc tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng ở tổ dân phố, thôn cũng được quan tâm thực hiện, có 193/214 chi bộ thôn, tổ dân phố đã phát hiện, giới thiệu được 204 quần chúng ưu tú ở khu dân cư, 11 quần chúng ưu tú là lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Các trường THPT giới thiệu được 361 đoàn viên ưu tú là học sinh để bồi dưỡng kết nạp.

Cấp ủy thành phố và cấp ủy cơ sở đã thực hiện chặt chẽ các khâu kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức. Việc kết nạp đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, thủ tục, giúp đảng viên mới ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên. Các chi bộ đã chú trọng giao nhiệm vụ, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị phấn đấu.

Thường trực Đảng ủy phường Đội Cấn triển khai kế hoạch giám sát của Đảng ủy đối với một số chi bộ
về công tác sàng lọc đảng viên.

Đảng bộ thành phố Tuyên Quang cũng quan tâm tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới. Từ năm 2020 đến nay, Thành ủy Tuyên Quang đã mở 10 lớp tìm hiểu về Đảng cho 745 quần chúng ưu tú, kết nạp 325 đảng viên mới, đạt trên 57% so với kế hoạch đề ra. Chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, có 185 đảng viên mới có trình độ học vấn THPT, 135 đảng viên có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên, 5 đảng viên có trình độ thạc sĩ. Công tác phát triển đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố được quan tâm hơn. Đến nay đã có 101 chi bộ thôn, tổ dân phố kết nạp được  132 đảng viên mới, trong đó có 14 chi bộ nhiều năm chưa kết nạp được đảng viên.

Việc quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đảng viên từ các khâu xây dựng kế hoạch, tạo nguồn kết nạp, bồi dưỡng đối tượng kết nạp, công nhận đảng viên chính thức ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang đã giúp đảng viên mới ý thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, góp phần đảm bảo sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách  ra khỏi Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo song song hai nhiệm vụ vừa phát triển đảng viên vừa kiên quyết, kịp thời đưa đảng viên có vi phạm đã được giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ ra khỏi Đảng.

Từ năm 2020 đến nay, qua rà soát, sàng lọc, các cấp ủy, chi bộ phát hiện 14 đảng viên đã được chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không nộp hồ sơ đảng viên, không tham gia sinh hoạt Đảng sau khi chuyển sinh hoạt, 13 đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí theo quy định. Qua đó đã đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xóa tên 27 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy quyết định cho ra khỏi Đảng 32 đảng viên, xử lý kỷ luật 38 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đội Cấn chia sẻ, nhằm xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh và đội ngũ đảng viên  thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về phát triển đảng viên, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 10 đảng viên và xóa tên, cho ra khỏi đảng 4 đảng viên do không thực hiện đúng quy định về sinh hoạt Đảng, tự nguyện xin ra khỏi Đảng vì có con vi phạm pháp luật. Công tác sàng lọc cũng được Đảng bộ phường thực hiện ngay từ khi cử đi học lớp bồi dưỡng về Đảng, sàng lọc về các điều kiện kết nạp, sàng lọc về tư tưởng…

Đồng chí Vũ Đình Thuận, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, công tác sàng lọc đảng viên được thực hiện theo phương châm là lấy phát hiện, kịp thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên là chính nhưng vẫn kiên quyết đưa ra khỏi Đảng nếu đảng viên không có ý chí phấn đấu, rèn luyện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Từ thực tế của Đảng bộ thành phố Tuyên Quang cho thấy, công tác phát triển đảng viên hiện nay vừa phải đưa chất lượng lên hàng đầu song phải gắn liền với sàng lọc, phát hiện những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đưa ra khỏi Đảng.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục