Quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

- Phấn khởi, tự hào là cảm xúc chung của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chia sẻ về Đại hội lần thứ XIII của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Cùng với rất nhiều niềm vui là quyết tâm phấn đấu để Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng sớm được hiện thực hóa trong cuộc sống.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán với rất nhiều công việc cần phải làm như tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tổ chức vui Tết đón Xuân với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”..., ông Quan Văn Sách, Bí thư Chi bộ thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm (Lâm Bình) vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong những câu chuyện của mình với bà con dân bản, ông Sách luôn lồng ghép tuyên truyền về những kết quả của Đại hội. Ông Sách chia sẻ: “Mỗi cán bộ, đảng viên ở cơ sở chúng tôi những ngày qua thường xuyên trao đổi, thảo luận và thống nhất nhận thức mọi chủ trương, đường lối của Đảng có trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống hay không thì đội ngũ cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền về thành công của Đại hội, về những quyết sách mà Đại hội đã thông qua... góp phần nhân lên niềm vui về thành công của Đại hội, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra”.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để lan tỏa tinh thần Đại hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa Ma Phúc Hà cho biết:  “Ngay sau thành công của Đại hội, huyện Chiêm Hóa sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều phương pháp nhằm sớm lan tỏa những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tinh thần là để mọi người dân thấm, hiểu, từ đó đồng thuận nhất trí cao, tạo thành sức mạnh để phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết ngay từ đầu”.

Đồng chí Đào Quang Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Thành (thành phố Tuyên Quang) cho biết: “Vinh dự được là đại biểu chính thức tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi cùng tập thể Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát động các phong trào thi đua đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch, nhất là các ngành nghề có lợi thế, phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung sản xuất rau, củ quả đảm bảo an toàn thực phẩm cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin sâu sắc của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới”.

Cựu chiến binh Ma Văn Toàn, xã Hà Lang (Chiêm Hóa) bày tỏ: “Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề cập rất nhiều vấn đề và toàn diện. Tôi thấy rằng, một trong những điểm mới được đề cập trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính là việc xác định khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. Tôi cũng rất đồng tình, tâm đắc với với khẳng định, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Đại hội: Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân”.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã và đang tập trung thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.    

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục