Tập trung thực hiện giải pháp đối với các chỉ tiêu chưa hiệu quả

- Tập trung thực hiện giải pháp đối với các chỉ tiêu chưa hiệu quả là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Đảng bộ huyện Yên Sơn tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được tổ chức ngày 28-11.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 03.

Thời gian qua, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai Đề án 03, nhiều chỉ tiêu đạt so với kế hoạch đề ra. Hàng năm, có 90% tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết quả đạt 93,5%; 92,1% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hằng năm, tỷ lệ xếp loại Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% đến 100%. Huyện cơ bản hoàn thành chỉ tiêu trưởng thôn là đảng viên, đạt 99,7%...

Hệ thống chính trị cấp cơ sở đồng bộ nhiều giải pháp về đổi mới hoạt động của HĐND cấp xã, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của UBND cấp xã; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; luôn chú trọng thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, nhất là đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí, sử dụng cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp đối với các mục tiêu, chỉ tiêu còn đạt thấp và chưa đạt. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở  thực hiện tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh ngay từ cơ sở.

Toàn Đảng bộ tập trung xây dựng Đảng về tổ chức, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, làm tốt công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương;  đổi mới công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục