Trị bệnh "sợ trách nhiệm"

Thời gian gần đây, thực tế ở một số Bộ, cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức đã xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc; có tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc... Và câu chuyện này đã trở nên thật sự “nóng” khi được đặt ra khi bàn về tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Ngày 19/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương do thực tế ở một số bộ ngành, địa phương xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám xử lý công việc, đẩy việc lên cơ quan cấp trên hoặc sang các Bộ, cơ quan khác, thiếu sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các Bộ, cơ quan, địa phương...

Theo Thủ tướng, hậu quả của việc này dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, cá biệt có nơi rất trì trệ, làm suy giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thủ tướng cho rằng nguyên nhân chủ quan là do nhận thức, ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế. Vì vậy, để chấn chỉnh những bất cập trên, Thủ tướng cho rằng cần khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của Bộ, cơ quan. Quyết định các công việc theo thẩm quyền và không trình Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng những công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan theo đúng quy định.

Đồng thời chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ. Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan mình sang Bộ, cơ quan khác, không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan khác, trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị xin ý kiến.

Đối với các hồ sơ, đề án, dự án trình Chính phủ, Thủ tướng còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan về những nội dung chủ yếu của đề án thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng theo đúng quy định.
Thủ tướng cũng giao chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền. Không trình, báo cáo công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Chính phủ, Thủ tướng và các bộ ngành. Không lạm dụng việc lấy ý kiến các cơ quan trung ương để né tránh trách nhiệm. Chủ động xử lý những công việc trong thẩm quyền đã để chậm trễ, kéo dài...

Hiện nay, hàng loạt các địa phương, bộ, ngành... đã có công văn yêu cầu triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương. Nhưng thiết nghĩ, muốn Công điện đi vào cuộc sống, các địa phương, bộ, ngành phải cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quá trình xử lý công việc, quy định cụ thể thời hạn xử lý công việc và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện đến kết quả cuối cùng.

Mặt khác, chủ động phát hiện những khâu yếu, bộ phận yếu, cán bộ yếu để chấn chỉnh, củng cố tăng cường hoặc thay thế kịp thời, nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Đặc biệt phải kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.                   

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục