Trí tuệ toàn dân

- Chỉ còn 1 ngày là kết thúc việc lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Từ hơn 2 tháng trước, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về vấn đề này, nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và nước ngoài; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

Hầu hết các ý kiến đều tán thành với các nội dung cơ bản của dự thảo Luật, đánh giá dự thảo đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quản lý đất đai chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Tại cuộc làm việc về tiến độ triển khai dự án Luật Đất đai (sửa đổi), kết quả bước đầu việc lấy ý kiến nhân dân; Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả tổng hợp bước đầu cho thấy có nhiều ý kiến của nhân dân đóng góp rất sâu sắc, toàn diện, rất có giá trị. Ngoài những vấn đề mang tính nguyên tắc, quan điểm, đã có nhiều ý kiến góp ý vào từng điều khoản, từng nội dung cụ thể của dự án Luật. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh quan điểm, việc lấy ý kiến nhân dân không chỉ là cho có. Sau khi lấy ý kiến thì việc tổng hợp ý kiến cần nêu cao tinh thần trung thực, khách quan, vô tư, “gạn đục khơi trong”; tôn trọng mọi ý kiến góp ý của nhân dân, không để bất cứ ý kiến nào của nhân dân không được tiếp thu, giải trình.

Theo tiến độ, việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật sẽ kết thúc vào ngày mai, 15/3/2023. Đến ngày 25/3, các cơ quan phải hoàn thành báo cáo gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vì vậy, các cơ quan, địa phương phải hết sức nỗ lực, khẩn trương, làm việc không kể ngày đêm để hoàn thành việc tổng hợp các ý kiến.

Có như vậy, những đóng góp của các tầng lớp nhân dân mới thật sự được tôn trọng, trí tuệ toàn dân mới được phát huy để bảo đảm tính khả thi của Luật khi ban hành. 

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục