Xây dựng đội ngũ cán bộ có uy tín,năng lực, đáp ứng yêu cầu

- Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong 5 năm 2021 - 2025, trong đó có giải pháp xây dựng Đảng về cán bộ các cấp. Thực hiện giải pháp này, ngay trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy trong tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ.

Cụ thể hóa nghị quyết một cách đồng bộ

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành các đề án mang tính chiến lược, lâu dài để thực hiện một cách thống nhất, xuyên suốt. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU về nâng,cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành Đề án số 02- ĐA/TU về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Đề án số 05-ĐA/TU về thí điểm đổi mới thi tuyển công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2023.

Thực hiện các đề án này, bước đầu đã tạo sự chuyển biến về lề lối tác phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Việc tuyển dụng công chức, viên chức đã có sự chỉ đạo chung, thống nhất, đồng bộ về thời gian và có sự liên thông một số khâu. Trong quá trình tỉnh hoàn thiện Đề án thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, ở một số ngành, đơn vị và địa phương đã thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý như chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THPT, THCS, trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.

Cán bộ huyện Na Hang thăm mô hình sản xuất chè giống Shan tuyết xã Sơn Phú.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới giao việc đột phá đối với một số chức danh cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đó là mở rộng đối tượng giao việc đột phá, đổi mới cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường đại học thuộc tỉnh. Năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao 243 việc đột phá, đổi mới cho 75 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Những cách làm đột phá

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy cấp trên, ở các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã có những cách làm đột phá trong công tác cán bộ. Yên Sơn là một trong những địa phương đi đầu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo đối với chức danh Phó trưởng phòng Tư pháp huyện và Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Vân.

Việc thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý là một trong những việc làm đột phá của tập thể Huyện ủy, UBND huyện Yên Sơn trong năm 2021. Theo đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Sơn, Thường trực Huyện ủy luôn xác định lãnh đạo công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Do đó đi đôi với việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ở một số vị trí nhằm lựa chọn những cán bộ thực sự có uy tín, năng lực, Ban Thường vụ Huyện ủy còn quan tâm rèn luyện, đào tạo cán bộ thông qua giao việc đột phá cho cán bộ là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn và 38 cơ quan, đơn vị nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tạo điều kiện, môi trường cho đội ngũ cán bộ khẳng định bản lĩnh, phẩm chất, năng lực thực sự trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Huyện Hàm Yên nhiều năm qua được đánh giá là địa phương làm tốt công tác quy hoạch cán bộ. Từ huyện đến cấp cơ sở đã chủ động triển khai thực hiện các bước trong công tác quy hoạch cán bộ, phê duyệt, rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm. Trong công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Chất lượng cán bộ đưa vào quy hoạch các cấp được nâng lên cả về tiêu chuẩn và số lượng. Chất lượng các khâu của công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp, ổn định. Theo đồng chí Bàn Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hàm Yên, năm thứ hai đầu mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng, Ban Tổ chức tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đánh giá công tác quy hoạch của nhiệm kỳ trước và xây dựng quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ sau. Vì vậy, các bước trong khâu quy hoạch cán bộ như rà soát, bổ sung quy hoạch; phát hiện, giới thiệu nguồn, đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, phê duyệt quy hoạch đều được thực hiện chủ động, kỹ lưỡng.

Với sự quyết tâm cụ thể hóa để triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ mà Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ này đã nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, của cán bộ, đảng viên trong tỉnh về công tác cán bộ. Từ đó tiếp tục có những cách làm hay, sáng tạo hơn nữa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục