Đôi lời với độc giả

- Tuyên Quang Cuối tuần ra mắt độc giả trong và ngoài tỉnh đã được hơn một năm và luôn nhận được sự đồng hành, chia sẻ của độc giả.

Đặc biệt chuyên mục “Nghiên cứu và trao đổi” đã được sự cộng tác nhiệt tình của nhiều nhà báo, nhà nghiên cứu, nhất là những vấn đề về lịch sử của Tuyên Quang. Trong đó loạt bài nghiên cứu trao đổi về Thành cổ Tuyên Quang thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Các bài đều thể hiện sự trân trọng, muốn độc giả hiểu hơn về một giai đoạn trong lịch sử của Tuyên Quang. Với những góc nhìn, cách tiếp cận khác nhau mỗi tác giả đưa ra những quan điểm khác nhau. Tuyên Quang Cuối tuần đã cho đăng một cách khách quan và trân trọng các bài viết mang những quan điểm khác nhau của các tác giả.

Hiện nay, Tuyên Quang Cuối tuần vẫn nhận được các bài viết xung quanh chủ đề trên, tuy nhiên nội dung của các bài viết không mới, chủ yếu tiếp tục khẳng định vấn đề Thành cổ Tuyên Quang có từ khi nào mà các tác giả đã nêu trong những bài viết đã đăng.

Do vậy, Tuyên Quang Cuối tuần xin được dừng việc tranh luận về Thành cổ Tuyên Quang tại đây. Việc kết luận những vấn đề lịch sử sẽ do ngành chức năng thực hiện với sự tham gia của các cơ quan nghiên cứu chuyên ngành như Viện Sử học, Viện Khảo cổ học... với các nhà nghiên cứu đầu ngành về Sử học.

Tuyên Quang Cuối tuần trân trọng cảm ơn các nhà báo, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đã cộng tác nhiệt thành với Báo thời gian qua. Rất mong tiếp tục nhận được những bài viết về Đất và Người xứ Tuyên giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.

Tuyên Quang Cuối tuần

Tin cùng chuyên mục