Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời ý kiến cử tri tỉnh Tuyên Quang

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN Việt Nam) nhận được 1 kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang với nội dung “Đề nghị các ngân hàng, các tổ chức tín dụng tăng cường công tác quản lý việc đăng ký mở tài khoản, kịp thời kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận, không đúng quy định của pháp luật về hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, phòng ngừa đối tượng lợi dụng để thực hiện tội phạm và vi phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đồng thời thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin khách hàng không để các đối tượng lợi dụng lấy thông tin để thực hiện hành vi phạm tội”.

Hoạt động ngân hàng luôn chú trọng công tác bảo mật, đặt biệt là thông tin khách hàng.

Kiến nghị trên gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, NHNN Việt Nam đã có văn bản số 9267/NHNN-VP trả lời ý kiến cử tri nêu trên với một số nội dung chủ yếu sau:

- Về công tác quản lý việc đăng ký mở tài khoản, việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán (viết tắt là TKTT) tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (viết tắt là TCCƯDVTT) đã được quy định tại Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt (viết tắt là Nghị định 101 đã được sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng TKTT tại TCCƯDVTT (viết tắt là Thông tư 23 đã được sửa đổi, bổ sung). NHNN Việt Nam cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo toàn ngành trong việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa hành vi gian lận liên quan mở và sử dụng TKTT và văn bản yêu cầu các ngân hàng tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro, đặc biệt công tác hậu kiểm để kịp thời phát hiện các sai lệch thông tin định danh và dấu hiệu bất thường trong quá trình khách hàng mở và sử dụng TKTT bằng phương thức điện tử (eKYC).

- Về công tác bảo mật thông tin khách hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, NHNN Việt Nam cũng thường xuyên chỉ đạo toàn ngành về việc đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán: ban hành văn bản chỉ đạo về đảm bảo an ninh an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng; tổ chức hội nghị về công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin ngành ngân hàng và các văn bản thông báo, cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn gian lận trong hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động thanh toán nói riêng.

Văn bản số 9267/NHNN-VP của NHNN đã được đăng tải tại chuyên trang “Tuyên truyền về lĩnh vực ngân hàng” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn.

Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục