Chuyển đổi số - đòn bẩy cho phát thanh thời kỳ mới

Với chủ đề “Phát thanh Việt Nam – Đa dạng trong chuyển đối số”, vòng sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 diễn ra tại Tuyên Quang thực sự trở thành một sân chơi giao lưu, học hỏi sâu trong lĩnh vực phát thanh. Thực hiện: Đặng Thị Ngọc Thơ - Đinh Mỹ Duyên
Audio không hợp lệ