Công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

- Ngày 21 – 5, UBND tỉnh ban hành các quyết định công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Người dân xã Thái Bình (Yên Sơn) ứng dụng kỹ thuật mới vào chăm sóc nhãn, nâng cao thu nhập.

Các xã được công nhận gồm: Thiện Kế, Trường Sinh (Sơn Dương); Tứ Quận, Tiến Bộ, Tân Tiến, Thắng Quân (Yên Sơn); Trung Hòa, Nhân Lý (Chiêm Hóa); Minh Dân, Phù Lưu (Hàm Yên) và xã Thanh Tương (Na Hang). Đồng thời, quyết định công nhận xã Mỹ Bằng và Thái Bình của huyện Yên Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. UBND tỉnh yêu cầu, việc tổ chức công bố quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo các yêu cầu về trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Tin, ảnh: Hải Lâm

Tin cùng chuyên mục