Đảm bảo tốt các tiềm lực trong Khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

- Chiều 5-7, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định Số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-02-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT). Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2 dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh; Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo KVPT tỉnh.

5 năm qua, Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định Số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-02-2019 của Chính phủ về KVPT. Nhiệm vụ xây dựng KVPT luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn được củng cố, kiện toàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 11,6 nghìn đối tượng; 10 chức sắc, chức việc tôn giáo và giáo dục quốc phòng - an ninh cho trên 133,3 nghìn học sinh, sinh viên. Chất lượng lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên; thế trận KVPT, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đặng Văn Long đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Ban chỉ đạo KVPT, các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị định 21 của Chính phủ. Từ đó, đảm bảo tốt các tiềm lực trong Khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.          

  Nhật Quang

Tin cùng chuyên mục