Những lưu ý thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

- Tất cả thí sinh đang học lớp 12, năm học 2022-2023 thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đang học lớp 12 năm học, 2022 - 2023 thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi (chỉ đăng ký dự thi trực tiếp trong trường hợp bất khả kháng) và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông trực tiếp tại trường phổ thông.

Thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. 

Đơn vị đăng ký dự thi thu hồ sơ đăng ký dự thi và bản photocopy chứng minh nhân dân/căn cước công dân, nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống quản lý thi.

Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai bảo đảm chính xác các thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông... theo đúng quy định.

Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022 - 2023 được đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 chỉ một bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội) để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

Thí sinh tự do chỉ được đăng ký dự thi các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. 

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được thay các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong 7 ngôn ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Thí sinh được đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông. 

Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên được đăng ký dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Các đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.                                                                   

 Thu Hường

Tin cùng chuyên mục