Đánh giá tiến độ thực hiện các mô hình thí điểm trong xây dựng nông thôn mới

- Sáng 7-5, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện các mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới, gồm: Chợ an toàn thực phẩm tại xã Thượng Lâm (Lâm Bình); phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP chế biến từ thịt lợn đen bản địa gắn với vùng chăn nuôi tập trung tại xã Đông Thọ (Sơn Dương); phát triển mô hình du lịch nông thôn, xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại thôn Bản Ba 1, Bản Ba 2, xã Trung Hà (Chiêm Hóa), giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Quốc Việt

Đến nay, các đơn vị, địa phương đang triển khai trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để tổ chức thực hiện dự án; triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình; tiến hành khảo sát, dự kiến các nội dung cải tạo cảnh quan môi trường, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các mô hình sản xuất nông lâm nghiệp…

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các địa phương, đơn vị cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn, quá trình lập dự án do các nội dung dự kiến xây dựng dự án thực hiện mô hình liên quan đến nhiều ngành, đơn vị chuyên môn khác nhau; điều kiện tham gia làm du lịch của các hộ dân còn nhiều hạn chế…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quốc Việt

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, chỉ ra nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các mô hình thí điểm trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang yêu cầu các địa phương khẩn trương lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết Làng văn hoá du lịch Bản Ba trong tháng 5-2024 để làm cơ sở triển khai thực hiện các nội dung của dự án; chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện mô hình đảm bảo kế hoạch, tiến độ.

Các sở, ngành giúp đỡ, hướng dẫn các địa phương phê duyệt dự án, bổ sung thêm nguồn vốn triển khai mô hình đúng tiến độ, đạt hiệu quả; tham mưu văn bản cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn về trình tự thủ tục, hướng dẫn cụ thể về đối tượng hợp tác xã được thụ hưởng vốn đầu tư phát triển  thực hiện mô hình thí điểm trong xây dựng nông thôn mới…

Lý Thu

Tin cùng chuyên mục