Danh mục sách giáo khoa lớp 4 đã được phê duyệt

Danh mục sách giáo khoa lớp 4 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 gồm 44 cuốn.

Sách giáo khoa lớp 4 Cánh Diều

Theo danh mục sách giáo khoa lớp 4 được phê duyệt, có 44 đầu sách giáo khoa của các đơn vị như: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Nhà xuất bản Đại học Vinh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà xuất bản Đại học Huế.

Đến năm học 2023-2024, Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai đối với học sinh lớp 4 trong cả nước.

Căn cứ theo danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các địa phương sẽ thành lập hội đồng, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy, học tập tại các nhà trường.

Danh mục sách giáo khoa lớp 4 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã được phê duyệt, mời xem tại đây

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục