Đấu tranh ngăn chặn hoạt động tà đạo

- Với tinh thần chủ động, lực lượng Công an Tuyên Quang đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 3 tôn giáo gồm: Công giáo, Phật giáo và Tin lành với tổng số gần 56.000 tín đồ, hơn 170 chức sắc, nhà tu hành và trên 900 chức việc. Những năm qua, công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh đối với Công giáo, Phật giáo, Tin lành trên địa bàn tỉnh  có nhiều thuận lợi, đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn quan tâm đến những vấn đề về tôn giáo, công tác tôn giáo, kịp thời xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề nghị chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tà đạo.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có một số loại hình tà đạo, đạo lạ hoạt động trái pháp luật như: Ngọc phật Hồ Chí Minh, Văn hóa tâm linh vô sản Hồ Chí Minh, Hoàng Thiên Long, Pháp Môn Diệu âm, Năng lượng gốc Trống đồng Việt Nam, Hội Thánh đức Chúa trời toàn năng (Tia chớp Phương Đông), Pháp Luân công... Các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong các tà đạo, đạo lạ trên thường xuyên tuyên truyền, tán phát tài liệu, lôi kéo người tham gia tổ chức gây ra những xáo trộn về phong tục, tập quán, tín ngưỡng, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Các tà đạo, đạo lạ trên có tính chất mê tín dị đoan, thực hành những nghi lễ trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, trái với chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa. Một số tà đạo, đạo lạ kêu gọi, hướng dẫn người dân chữa bệnh bằng tâm linh, phản khoa học đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, trật tự an toàn xã hội, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, một số tà đạo có đường hướng hoạt động mang màu sắc chính trị phản động, hoặc bị các thế lực thù địch ở trong, ngoài nước lợi dụng nhằm hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Công an Tuyên Quang đã làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tà đạo, đạo lạ trên địa bàn. Từ năm 2012 đến nay, lực lượng Công an đã đấu tranh, xử lý 137 đối tượng và thu giữ, tiêu hủy hàng trăm tài liệu liên quan. Trong đó, xử lý hình sự 1 vụ với 2 đối tượng; xử phạt hành chính 9 đối tượng; gọi hỏi, giáo dục, cảm hóa, răn đe đối với 126 đối tượng.  

Lực lượng Công an Tuyên Quang thường xuyên nắm chắc tình hình ở cơ sở kết hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân không tin theo tà đạo.

Điển hình như tháng 6-2022, đối tượng H.V.G, trú tại xã Đại Phú (Sơn Dương) đã trực tiếp tuyên truyền, lôi kéo 13 người đều trú tại địa phương đến tại nhà riêng để nghe giảng những nội dung về Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ. Đồng thời, tổ chức đưa người đi làm “lễ rửa tội” tại thành phố Tuyên Quang. Công an huyện Sơn Dương đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với H.V.G.

Song song với công tác đấu tranh, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp. Lực lượng Công an cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất, nâng cao cảnh giác, không tin, theo tà đạo.

Hàng năm, lực lượng Công an Tuyên Quang đã tiến hành hàng trăm lượt tiếp xúc, tranh thủ, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành tích cực tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, chủ động đề nghị các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong sinh hoạt tôn giáo tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tà đạo, đạo lạ để các tín đồ, hiểu rõ bản chất, phòng ngừa không bị dụ dỗ, lôi kéo theo tà đạo, góp phần tiến tới xóa bỏ hoạt động của các tà đạo trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục