Di tích trên thềm sông: Địa điểm Bắc Giòn 1

- Thuộc bản Bắc Giòn, xã Xuân Tiến (xã này từ năm 2002 nằm trong lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, đã giải thể), cách địa điểm Khuổi Bốc 1,5km về phía bắc. Địa điểm này cũng thuộc loại hình thềm sông, phân bố ở thềm bậc I bên bờ trái của sông Gâm, cao 10 - 15m so với mặt nước.

Tại khu vực này, lòng sông được mở rộng phình ra, ở giữa sông có cù lao nổi phân đoạn sông ở đây thành hai dòng chảy.

Công cụ sản xuất của cư dân Văn hóa Hòa Bình thời kỳ Đá mới.

Giống như ở Khuổi Bốc, một số công cụ cuội ghè nằm ngay dưới chân các taluy sạt lở. Trong rất nhiều trường hợp, đã phát hiện được công cụ ngay trong tầng cuội kết. Có thể nói rằng những di vật đá tìm thấy dưới chân các taluy bị sạt lở, là bị lăn rời, di chuyển từ trong tầng cuội kết xuống. Ngoài đồ đá đẽo, không tìm thấy công cụ mài, đồ gốm và di tích động, thực vật kèm theo trên bề mặt bậc thềm trong phạm vi bản Bắc Giòn 1.

Tại địa điểm Bắc Giòn 1, đã phát hiện được 13 công cụ chế tác từ đá cuội lấy từ nguồn nguyên liệu tại chỗ, bao gồm: 4 tiêu bản công cụ mũi nhọn, 2 công cụ chặt thô, 2 công cụ hình bầu dục kiểu Hòa Bình, 2 công cụ nạo cắt, 2 tiêu bản mảnh tước.

Cũng giống như Khuổi Bốc, Bắc Giòn 1 là địa điểm khảo cổ thuộc loại hình thềm sông, thềm bậc I của sông Gâm. Tình trạng di tích và di vật cũng tương tự địa điểm Nà Thìn, Khuổi Bốc. Loại hình và kỹ thuật chế tác công cụ đá ở đây tương đương với công cụ Phìa Vài. Đây là địa điểm cư trú của cư dân thuộc văn hóa Hòa Bình.

Địa điểm Bắc Giòn 2

Thuộc bản Bắc Giòn 2, cách Bắc Giòn 1 khoảng 3km về phía nam. Cũng thuộc loại hình thềm sông, phân bố ở thềm bậc I bên bờ phải của sông Gâm, cao 10 - 12m so với mặt nước sông. Đây là một khúc uốn cong khá lớn của dòng sông. Cũng giống như Bắc Giòn 1 và Khuổi Bốc, ở đây cũng có nhiều đoạn thềm bị sụt lở trôi xuống lòng sông, tạo thành những taluy xuất lộ mặt cắt của bậc thềm. Cấu trúc địa tầng ở đây tương tự Bắc Giòn 1. Tầng cuội kết tạo thành dải dài hơn 30m.

Toàn bộ công cụ sưu lượm được đều tìm thấy ngay trong tầng cuội kết. Ngoài đồ đá đẽo, trong tầng cuội kết không có bất cứ hiện vật khảo cổ nào khác. Đã phát hiện được 12 công cụ chế tác từ đá cuội lấy từ nguồn nguyên liệu tại chỗ, bao gồm: 2 công cụ mũi nhọn, 3 công cụ chặt thô có rìa lưỡi ngang, 2 rìu hình bầu dục đặc trưng văn hóa Hòa Bình, 1 rìu ngắn kiểuHòa Bình, 3 công cụ mảnh lớn, 1 chày nghiền.

Cũng giống như Khuổi Bốc và Bắc Giòn 1, Bắc Giòn 2 là một địa điểm khảo cổ Tiền sử thuộc loại hình thềm sông, thềm bậc I của sông Gâm. Tình trạng di tích và di vật cũng tương tự địa điểm Nà Thìn, Khuổi Bốc. Bộ sưu tập phản ánh đặc trưng kỹ nghệ văn hóa Hòa Bình. Đây là địa điểm cư trú của cư dân thuộc văn hóa Hòa Bình.

Theo Địa chí Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục