Tuyên Quang có thành nhà Mạc

- Năm 1527, Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi, lập ra nhà Mạc, nắm quyền  vùng Bắc  Bộ ...

Sơn Dương nghĩa là gì?

- Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng Sơn Dương, có nghĩa là Dê Núi, ...

Tin xem nhiều

Chiêm Hóa một vùng đất cổ

- Từ đời Đinh - Tiền Lê hơn ngàn năm trước, Chiêm Hóa là châu Vị Long của nước Việt. Sang thời thuộc Minh đổi làm châu Đại Man. Sang thời Hậu Lê, đến năm Minh Mệnh thứ 15, vẫn là ...