Xuất xứ một câu ca

- Hẳn bạn đã từng nghe “Chè Thái, Gái Tuyên” như một câu ca - dù chẳng có thanh âm ...

Tin xem nhiều