Tiếng việt | English

Tuyên Quang có thành nhà Mạc

- Năm 1527, Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi, lập ra nhà Mạc, nắm quyền  vùng Bắc  Bộ ...

Sơn Dương nghĩa là gì?

- Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng Sơn Dương, có nghĩa là Dê Núi, ...

Phố của người đẹp

- Tôi cầm máy ảnh nên MÊ SẮC ĐẸP của những người phụ nữ, đặc biệt là con gái Tuyên Quang. ...

Tin xem nhiều

Sơn Dương nghĩa là gì?

- Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng Sơn Dương, có nghĩa là Dê Núi, như vậy huyện Sơn Dương mang tên của loài dê núi. có người để lý giải cái tên này đã dẫn ...

Tuyên Quang có thành nhà Mạc

- Năm 1527, Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi, lập ra nhà Mạc, nắm quyền  vùng Bắc  Bộ gọi là  Bắc triều. Năm 1533, Nguyễn Kim lập Lê Trang Tông lên ngôi, mở đầu triều Lê Trung ...

Vẹn nguyên cảm xúc ngày độc lập

- 75 năm đã đi qua nhưng những cảm xúc ngày Tết độc lập trong cái nắng Ba Đình mùa thu năm ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi thế hệ. Người già thì nhớ về ngày độc lập của dân tộc qua ký ...