Điểm tựa giúp ngư dân vươn khơi bám biển

Ngoài khơi xa, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo được phân công mà còn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển dài ngày. 


Cán bộ, chiến sỹ đảo Trường Sa tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đánh bắt thủy, hải sản trên ngư trường Trường Sa (Khánh Hòa). 


Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá cung cấp đá đông lạnh bảo quản hải sản cho ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển.


Cấp phát gạo cho ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển. 


Ngư dân được cung cấp nước ngọt miễn phí tại âu tàu Trường Sa.