Tin xem nhiều

Hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư

- Thời gian qua, phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” đã có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sức mạnh, nguồn lực và sự hưởng ứng, tham gia ...

Môi trường sạch đẹp từ tổ tự quản

- Từ Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, nhiều năm qua MTTQ tỉnh đã tích cực hướng dẫn các địa phương xây dựng được trên 2.500 tổ tự quản, mô ...