Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

- Hiện nay một số trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phong trào “Đổi rác thải nhựa ...

Tin xem nhiều

Chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa

- Hưởng ứng Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức, vận động hội viên ...