Thay đổi để thích nghi

- Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực ...

Tin xem nhiều

Cấp xã còn nhiều việc phải làm

- Chuyển đổi số ở cấp xã được kỳ vọng là giải pháp chính giúp thu hẹp khoảng cách đời sống kinh tế - xã hội giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa vùng cao và vùng thấp.