Cơ hội từ chuyển đổi số

- Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, tác động đến hầu hết các lĩnh vực đời ...

Tin xem nhiều

Chuyển đổi từ tư duy

- Khi nhiều thanh niên vẫn còn lơ mơ về “số hóa” và “chuyển đổi số”, thì bà, một người sinh ra từ những năm đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 (năm 1950) đã nhoay nhoáy ...

Cơ hội từ chuyển đổi số

- Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, tác động đến hầu hết các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, mở ra nhiều cơ hội đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương phải có sự ...

Hướng tới đô thị thông minh

- Xác định rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong xu thế hội nhập và phát triển, thành phố Tuyên Quang đã và đang từng bước làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân ...