Năm 2022, phấn đấu có khoảng 6.500 sản phẩm đạt chuẩn OCOP

Theo Bộ NN& PTNT, đến nay, cả nước đã có 62 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), công nhận 5.401 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 62,6% sản phẩm 3 sao, 35,8% sản phẩm 4 sao và 1,6% sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Hiện có hơn 2.944 chủ thể tham gia OCOP, trong đó có 38,8% là hợp tác xã, 27,4% là doanh nghiệp, còn lại là cơ sở sản xuất, tổ hợp tác.

Bộ NN&PTNT nhận định sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định giá trị và chất lượng trên thị trường, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng, từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn.

Đến nay đã có 20 sản phẩm OCOP 5 sao, được Bộ NN& PTNT phân hạng năm 2020. Trong năm 2022, cả nước phấn đấu có khoảng 6.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo Bộ tiêu chí sản phẩm OCOP (tăng khoảng 1.100 sản phẩm so với năm 2021).

Theo Hanoimoi

Tin cùng dòng sự kiện