Lập phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ 

- UBND tỉnh vừa ban hành Phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ rủi ro năm 2022.

Lực lượng chức năng huyện Hàm Yên diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương lập phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ, loại hình. Trọng tâm là nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. Đồng thời, rà soát lập danh sách các địa phương nằm trong vùng xung yếu, trên cơ sở đó xây dựng phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra; huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm 4 tại chỗ để ứng phó với thiên tai, đặc biệt là hiện tượng mưa lớn, lũ lụt và sát lở đất đá...

Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng dòng sự kiện