Toàn tỉnh có 2 xã vùng đỏ

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Xã Xuân Lập (Lâm Bình) là vùng đỏ.

Theo đó, đối với cấp xã:

- Cấp độ 4 nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 2 xã là xã Xuân Lập (Lâm Bình) và xã Vân Sơn (Sơn Dương).

- Cấp độ 3 nguy cơ cao (vùng cam) có 4 xã, phường là xã Quyết Thắng, Hồng Lạc, Sơn Nam (Sơn Dương) và phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang).

- Cấp độ 2 nguy cơ trung bình (vùng vàng) có 55 xã, phường, thị trấn là: Thị trấn Lăng Can (Lâm Bình); xã Tân Thịnh, Tri Phú, Bình Nhân, Hòa Phú, Tân An, Trung Hà, Vinh Quang và thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa); xã Hợp Hòa, Đại Phú, Ninh Lai, Tú Thịnh, Tân Trào, Vĩnh Lợi, Bình Yên, Chi Thiết, Kháng Nhật, Lương Thiện, Minh Thanh, Tân Thanh, Thiện Kế, Trung Yên, Văn Phú và thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương); xã Thái Sơn, Yên Phú, Phù Lưu, Bình Xa, Minh Khương, Yên Lâm và thị trấn Tân Yên (Hàm Yên); xã Lang Quán, Trung Môn, Tiến Bộ, Nhữ Khê, Thái Bình, Đội Bình, Chân Sơn, Kim Quan, Phúc Ninh, Tứ Quận và thị trấn Yên Sơn (Yên Sơn); phường Phan Thiết, Tân Hà, Hưng Thành, Tân Quang, Minh Xuân, An Tường, Đội Cấn, Ỷ La, xã Lưỡng Vượng, Thái Long, An Khang, Tràng Đà (TP Tuyên Quang).

- Cấp 1 nguy cơ thấp (vùng xanh): 77 đơn vị (các xã, phường, thị trấn còn lại).

Đối với cấp huyện:

- Cấp độ 1, nguy cơ thấp (vùng xanh) có 7/7 huyện, thành phố

Đối với cấp tỉnh:

-  Cấp  độ 1, nguy cơ thấp (vùng xanh).

Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ vào phân loại cấp độ dịch Covid-19 tại Quyết định này để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định, bảo đảm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh phân loại cấp độ dịch Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Quyết định này có hiệu lực từ 16h ngày 12-2-2022 và thay thế Quyết định 102/QĐ-UBND ngày 4-2-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định số 125/QĐ-UBND.

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng dòng sự kiện