Ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa

- Ngày 9-5, Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh kết quả thực hiện Dự án Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sinh sản và trồng, chế biến cây thức ăn chăn nuôi nhằm phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa tại tỉnh Tuyên Quang do Thạc sỹ Phạm Trung Nghĩa, Công ty TNHH MTV Tuyên Yên (Tp Tuyên Quang) làm Chủ nhiệm dự án.

Chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả về chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi trâu.

Dự án được thực hiện từ tháng 6-2020 đến tháng 6-2024 triển khai tại địa bàn xã Kim Quan (Yên Sơn). Dự án đã đạt những kết quả tích cực về chuyển giao công nghệ, đào tạo, tập huấn, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ. Nổi bật, dự án đã chuyển giao được 6 quy trình công nghệ áp dụng trong chăn nuôi trâu, gồm: Quy trình kỹ thuật về thụ tinh nhân tạo tinh trâu Murrah; kỹ thuật trồng cỏ VA06; kỹ thuật chế biến cây thức ăn cho trâu; kỹ thuật tuyển chọn, chăn nuôi trâu cái sinh sản; kỹ thuật chăn nuôi nghé lai; quy trình phòng và trị bệnh cho trâu.

Các quy trình kỹ thuật này đã được Công ty TNHH MTV Tuyên Yên và các hộ chăn nuôi áp dụng thành thạo và có hiệu quả. Thông qua dự án giúp các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu tiếp tục triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển bền vững chăn nuôi trâu theo hướng hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Dự án được được đánh giá, xếp loại khá.

Tin, ảnh: Vân Anh

Tin cùng dòng sự kiện