Nhiều chương trình đặc sắc tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay

Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) năm 2023 diễn ra từ ngày 24/9 - 4/10, với nhiều chương trình đặc sắc.

Tin cùng chuyên mục