Tăng hiệu quả từ du lịch liên kết

Gần đây, nhiều sản phẩm du lịch liên kết, mang tính trải nghiệm cao giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố đang tạo nên sức hấp dẫn, thu hút du khách ...

Du lịch vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai

Hệ thống đầm phá Tam Giang-Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á rộng 22.000ha, có cảnh quan và giá trị sinh thái độc đáo, là điều kiện thuận lợi để Thừa Thiên ...

Tin xem nhiều

Du lịch bứt phá

- Nhanh chóng phục hồi sau đại dịch Covid-19, đồng thời đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tuyên Quang đã có một năm du lịch ấn tượng, từng bước ...