Đường dây nóng tiếp nhận thông tin về hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm

- Để kịp thời nắm bắt, xem xét, giải quyết các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động đại lý bảo hiểm của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thông báo đường dây nóng tiếp nhận ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn về việc tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ có hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm để người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đường dây nóng (gồm số điện thoại, email):

a) Số điện thoại: 02073.813.846 của Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tỉnh (gọi trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

b) Địa chỉ hòm thư điện tử: quy.dangtran@sbv.gov.vn (nhận thông tin tất cả thời gian trong ngày).

2. Khi có ý kiến, đề nghị người dân, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp các thông tin ban đầu: Tên khách hàng, số điện thoại liên hệ, TCTD (chi nhánh, phòng giao dịch cụ thể) ép mua bảo hiểm.

Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục