Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 29/11/2023 đạt 43,33% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 29/11/2023 giải ngân vốn đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 3.013.281/6.954.567 triệu đồng, đạt 43,33% kế hoạch, tăng 0.14% so với kỳ báo cáo ngày 28/11/2023. Giá trị giải ngân tăng thêm 9.322 triệu đồng.

Công trình xây dựng Trung tâm Cai nghiện ma túy tại xã An Khang (TP Tuyên Quang).

Tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 29/11/2023, gồm:

- Có 09 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 26,79%

- Sở Xây dựng đạt 6,11%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 27,16%

- Huyện Hàm Yên đạt 22,15%.

Đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Huyện Na Hang, giá trị giải ngân tăng thêm: 3.395 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm: 1.960 triệu đồng.

- Công an tỉnh, giá trị giải ngân tăng thêm 1.223 triệu đồng.

- Sở Giao thông, giá trị giải ngân tăng thêm 1.154 triệu đồng.

Các đơn vị: Huyện Chiêm Hóa, huyện Sơn Dương, huyện Hàm Yên có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 28/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục