Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 27/11/2023 đạt 43,12% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 27/11/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 43,12% kế hoạch, tăng 0,27% so với kỳ báo cáo ngày 24/11/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.999.140/6.954.567 triệu đồng, tăng thêm 19.425 triệu đồng.

Công trình trường Mầm non xã Tân Long (Yên Sơn) vừa được đưa vào sử dụng.

Toàn tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 27/11/2023, gồm:

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 26,79%

- Sở Xây dựng đạt 6,11%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%; - Thành phố Tuyên Quang đạt 27,16%

- Huyện Hàm Yên đạt 21,97 %

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT giá trị giải ngân tăng thêm 6.637 triệu đồng

- Sở Xây dựng giá trị giải ngân tăng thêm 4.862 triệu đồng

- Huyện Sơn Dương giá trị giải ngân tăng thêm 3.868 triệu đồng

- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN, giá trị giải ngân tăng thêm 1.400 triệu đồng

- Huyện Lâm Bình giá trị giải ngân tăng thêm 2.000 triệu đồng

Các đơn vị: Huyện Yên Sơn, Na Hang có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 24/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục