Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 24/11/2023 đạt 42,85%

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 24/11/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đạt 42,85% kế hoạch, tăng 1,08% so với kỳ báo cáo ngày 23/11/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.979.715/6.954.567 triệu đồng, trong đó giá trị giải ngân tăng thêm đạt 76.423 triệu đồng.

Trụ sở Đảng ủy, UBND xã Kiến Thiết (Yên Sơn) vừa được đầu tư xây dựng mới.

Tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 23/11/2023, gồm:

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 26,79%

- Sở Xây dựng đạt 5,3 %

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 27,16%

- Huyện Hàm Yên đạt 21,97 %.

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, giá trị giải ngân tăng thêm 52.955 triệu đồng.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giá trị giải ngân tăng thêm 3.765 triệu đồng.

- Trung tâm NS&VSMT, giá trị giải ngân tăng thêm 1.282 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 10.805 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 3.148 triệu đồng.

- Chương trình mục tiêu quốc gia (phân bổ cho các sở, ngành), giá trị giải ngân tăng thêm 1.470 triệu đồng.

Các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy; các huyện lâm Bình, Hàm Yên, Na Hang, Chiêm Hóa có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 23/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục