Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 22/11/2023 đạt 41.60% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 22/11/2023, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 41,60% kế hoạch, tăng 0,14% so với kỳ báo cáo ngày 21/11/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.892.806/6.954.567 triệu đồng, trong đó giá trị giải ngân tăng thêm 9.262 triệu đồng.

Cầu Xuân Vân vượt sông Gâm đang hoàn thành.

Toàn tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 22/11/2023, gồm:

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch

- Có 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 26,79%

- Sở Xây dựng đạt 5,3 %

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 27,16%

 - Huyện Hàm Yên đạt 21,06%

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

-  Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm: 3.074 triệu đồng

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm: 2.419 triệu đồng

- Ban QLDA các công trình DD&CN, giá trị giải ngân tăng thêm 1.223 triệu đồng

- Huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm 1.168 triệu đồng

- Các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 21/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục