Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 23/11/2023 đạt 41,77% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, đến hết ngày 23/11/2023 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tỉnh Tuyên Quang đạt 41,77% kế hoạch, tăng 0,17% so với kỳ báo cáo ngày 22/11/2023. Giá trị giải ngân đạt 2.904.762/6.954.567 triệu đồng, trong đó giá trị giải ngân tăng thêm đạt 11.956 triệu đồng.

Đường dẫn kết nối cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đi suối khoáng Mỹ Lâm.

Tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 23/11/2023, gồm:

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch

- Có 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch

- Có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 26,79%

- Sở Xây dựng đạt 5,3 %

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 4,94%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 27,16%

- Huyện Hàm Yên đạt 21,91 %.

Những đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm: 6.716 triệu đồng.

- Huyện Na Hang, giá trị giải ngân tăng thêm: 1.408 triệu đồng.

- Ban QLDA các CTGT, giá trị giải ngân tăng thêm: 1.169 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm: 976 triệu đồng.

Các đơn vị: Ban QLDA các công trình DD&CN; huyện Sơn Dương, huyện lâm Bình, huyện Chiêm Hóa có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 22/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục