Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 8/11/2023 đạt 37,91% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 8/11/2023, giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang 2.636.150/6.954.567 triệu đồng, đạt 37,91% kế hoạch, tăng 0,1% so với kỳ báo cáo ngày 7/11/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 6.869,98 triệu đồng.

Công trình xây dựng trụ sở Báo Tuyên Quang đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

 Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 8/11/2023, gồm:

- Có 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

-  Sở Thông tin và Truyền thông 25,81%

- Sở Xây dựng đạt 5,14%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang đạt 3,81%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 24,07%

- Huyện Hàm Yên đạt 14,3%.

Các đơn vị phát sinh giá trị giải ngân gồm:

-  Huyện Na Hang, giá trị giải ngân tăng thêm 2.549,56 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 1.347,43 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 1.203,5 triệu đồng.

Các đơn vị: Ban Quản lý Du án ĐTXD các công trình DD&CN; huyện Chiêm Hóa; huyện Lâm Bình có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 07/11/2023.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023 của tỉnh Tuyên Quang là 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục