Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 07/11/2023 đạt 37,81%

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 07/11/2023, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đạt 2.629.280/6.954.567 triệu đồng, đạt 37,81% kế hoạch, tăng 0,1% so với kỳ báo cáo ngày 06/11/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 6.370,04 triệu đồng.

Công trình xây dựng Chi cục Quản lý thị trường.

Toàn tỉnh có 24 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

 Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 07/11/2023 gồm:

- Có 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch;

- Có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch;

- Có 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch;

 Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,81%

- Sở Xây dựng đạt 5,14%

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Công nghệ Tuyên Quang đạt 3,81%

- Thành phố Tuyên Quang đạt 24,07%

- Huyện Hàm Yên đạt14,3%

Tỉnh có 4 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày.

Trong đó, huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm 5.016,38 triệu đồng; huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm 961,73 triệu đồng.

Các đơn vị: Ban Quản lý Dự án ĐTXD các công trình DD&CN, huyện Sơn Dương có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 06/11/2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục