Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đến ngày 4/12/2023 đạt 47% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang đến hết ngày 4 tháng 12 năm 2023  giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang đạt 3.266.900/6.954.567 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch, tăng 0,3% so với kỳ báo cáo ngày 01/12/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 17.062 triệu đồng.

Công trình trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh được xây mới. Ảnh: T.T

Tỉnh có 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh; 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh.

 Tỷ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 4/12/2023, gồm:

- Có 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch.

- Có 10 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch.

- Có 08 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch.

Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, gồm:

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 27,11%.

- Sở Xây dựng đạt 6,11%.

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ đạt 4,97%.

- Thành phố Tuyên Quang đạt 27,17%.

- Huyện Hàm Yên đạt 23,38 %.

Đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm:

- Huyện Hàm Yên, giá trị giải ngân tăng thêm: 6.275 triệu đồng.

- Huyện Lâm Bình, giá trị giải ngân tăng thêm: 5.000 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm: 2.692 triệu đồng.

- Huyện Na Hang, giá trị giải ngân tăng thêm: 1.444 triệu đồng.

- Các đơn vị: Huyện Yên Sơn, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, Ban CHQS tỉnh có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 1/12/2023.

Các cơ quan, đơn vị còn lại không phát sinh giải ngân vốn từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023.

PV

Tin cùng chuyên mục