Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 32,49% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, tính đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt: 2.259.269 triệu đồng/6.954.567 triệu đồng, đạt 32,49% kế hoạch , tăng 1,41% so với kỳ báo cáo ngày 26/9/2023, giá trị giải ngân tăng thêm 97.934,568 triệu đồng. Toàn tỉnh có 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước.

Công trình xây dựng trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Có 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước

Đối với Sở, ban, ngành cấp tỉnh (09 đơn vị)

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%.

- Sở Công Thương đạt 35,2%.

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 23,1%.

- Sở Tài chính đạt 20,7%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 19,5%.

- Sở Xây dựng đạt 4,7%.

- Trường Cao đẳng nghề đạt 1%.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (04 đơn vị)

- Huyện Lâm Bình đạt 31,7%.

- Huyện Yên Sơn đạt 26,8%.

- UBND thành phố Tuyên Quang đạt 21,5%.

- Huyện Hàm Yên đạt 10,14%.

Trong ngày có 08 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân. Số tiền giải ngân lớn nhất thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Đơn vị tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao là 1.547.476,66 triệu đồng, đến nay đã giải ngân 749.508,05 triệu đồng, đạt 48,4% kế hoạch, giá trị giải ngân tăng thêm trong ngày 84.314,17 triệu đồng.

Còn lại 7 đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 26/9/2023, gồm:

- Sở Y tế, tăng 2,79%, giá trị giải ngân tăng thêm 2.840,53 triệu đồng.

- Huyện Na Hang, tăng 2,75%, giá trị giải ngân tăng thêm 8,139,14 triệu đồng.

- Huyện Sơn Dương, tăng 0,21%, giá trị giải ngân tăng thêm 645,74 triệu đồng.

- Huyện Chiêm Hóa, tăng 0,15%, giá trị giải ngân tăng thêm 300,102 triệu đồng.

- Huyện Yên Sơn, tăng 0,11%, giá trị giải ngân tăng thêm 630,84 triệu đồng.

- Huyện Lâm Bình, tăng 0,03%, giá trị giải ngân tăng thêm 80,61 triệu đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước đạt 42%.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục