Giải ngân vốn đầu tư công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đạt 31,8% kế hoạch

- Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, tính đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2023, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 2.161,364 tỷ đồng/6.954,567 tỷ đồng, đạt 31,08% kế hoạch, tăng 0,16% so với kỳ báo cáo ngày 25 tháng 9 năm 2023, giá trị giải ngân tăng thêm 11,462 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 15 đơn vị tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình cả nước.

Tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ do Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

Những đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước (14 đơn vị)

Đối với Sở, ban, ngành cấp tỉnh (10 đơn vị)

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đạt 37,8%.

- Sở Y tế đạt 39,9%.

- Sở Công Thương đạt 35,2%.

- Sở Thông tin và Truyền thông đạt 25,8%.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đạt 23,1%.

- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình DD&CN đạt 19,5%.

- Sở Tài chính đạt 20,7%.

- Sở Xây dựng đạt 4,7%.

- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ đạt 1%.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 0,8%

Đối với UBND huyện, thành phố (04 đơn vị)

- Huyện Lâm Bình đạt 31,7%.

- Huyện Yên Sơn đạt 26,7%.

- UBND thành phố Tuyên Quang đạt 21,5%.

- Huyện Hàm Yên đạt 10,43%.

Một số chủ đầu tư có giá trị giải ngân tăng hơn so với kỳ báo cáo ngày 25/9/2023 (10 đơn vị)

- Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang tăng 2,06%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,522 tỷ đồng.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng 1,57%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,014 tỷ đồng.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tăng 1,47%, giá trị giải ngân tăng thêm 1.3 tỷ đồng.

- Công an tỉnh tăng 0,9%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,35 tỷ đồng.

- Sở Tài chính tăng 3,67%, giá trị giải ngân tăng thêm 2,13 tỷ đồng.

- Huyện Chiêm Hóa tăng 0,4%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,90 tỷ đồng.

- Huyện Na Hang tăng 2,37%, giá trị giải ngân tăng thêm 70,13 tỷ đồng.

- Huyện Sơn Dương tăng 0,05%, giá trị giải ngân tăng thêm 1,62 tỷ đồng.

- Huyện Lâm Bình tăng 0,28%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,11 tỷ đồng.

- Huyện Hàm Yên tăng 0,03%, giá trị giải ngân tăng thêm 0,33 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023: 6.954,567 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 là 5.651,677 tỷ đồng; vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.302,890 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ giải ngân trung bình cả nước đạt 42%.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục