Giáo dục giới tính - cầu nối để gia đình thấu hiểu con cái

Theo quý vị và các bạn, giáo dục giới tính cần bắt đầu ở độ tuổi nào? Giáo dục ngày càng phát triển, đạt kết quả cao tuy nhiên giáo dục giới tính nói riêng cần được quan tâm đặc biệt hơn nữa. Trong chuyện mục Podcast của Báo Tuyên Quang số này, hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện và lời khuyên của các chuyên gia về vấn đề này, để trở thành người bạn đồng hành tốt nhất của con trẻ bạn nhé!
Audio không hợp lệ