Gỡ vướng mắc trong tiếp cận tín dụng cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

- Sáng 23-4, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia về giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đạt trên 6.000 tỷ đồng, với gần 1.200 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn dư nợ.

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu UBND tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, tổng dư nợ của hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã mới chỉ chiếm 0,26% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế và 1.200 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã còn dư nợ chỉ chiếm 0,5% số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Cùng với đó, khảo sát của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, mới chỉ có khoảng 10% số hợp tác xã được vay vốn của các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Trung ương và địa phương; 0,5% số hợp tác xã tiếp cận được vốn vay của các tổ chức tín dụng, riêng các hợp tác xã nông nghiệp, tỷ lệ này còn thấp.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương báo cáo tổng quan về tình hình hoạt động, giải pháp huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể. Cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng của Ngân hàng Nhà nước; giải pháp củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ hỗ trợ đối với phát triển hợp tác xã.

Các đại biểu đại diện cho các Hợp tác xã, liên minh HTX tại các tỉnh, thành phố trong cả nước cũng đã thảo luận, kiến nghị đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng; các chính sách và hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường; chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Qua hội thảo nhằm đánh giá toàn diện về tình hình phát triển khu vực kinh tế tập thể; xác định nguyên nhân, thực trạng, những vướng mắc, khó khăn khơi thông nguồn vốn tín dụng cho các hợp tác xã trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục