Hiệu quả mô hình chi bộ “3 tốt, 3 không"

- Xây dựng mô hình chi bộ “3 tốt, 3 không” là giải pháp trọng tâm được Đảng ủy Quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ Quân sự tỉnh hiện có 5 Đảng bộ cơ sở trực thuộc với 23 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Đại tá Tô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh  cho biết, xuất phát từ một số hạn chế như duy trì chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ chưa nghiêm túc, chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, nhất là tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Cùng với đó, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên chưa chặt chẽ; khả năng dự báo, phát hiện các vụ việc, biểu hiện vi phạm kỷ luật ở cấp chi bộ không kịp thời. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Chính trị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành Chỉ thị về xây dựng mô hình chi bộ “3 tốt, 3 không”. Theo đó, “3 tốt” gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. “3 không” là: không có chi bộ yếu kém; không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

100% cán bộ, đảng viên Chi bộ Quân lực, Đảng bộ Phòng Tham mưu luôn chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2015 đến nay, 100% chi, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ Quân sự tỉnh đưa nội dung, biện pháp xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” vào nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chặt chẽ, nghiêm túc.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Huy, Bí thư Chi bộ Đại đội Trinh sát, Đảng bộ Phòng Tham mưu bày tỏ, thực hiện mô hình xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không’’, cấp ủy, chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hàng quý, năm. Công tác chuẩn bị nội dung dự thảo nghị quyết lãnh đạo của chi bộ phải được tiến hành trên cơ sở phát huy năng lực trí tuệ, vai trò, trách nhiệm của từng chi ủy viên, cán bộ chủ chốt, tổ chức quần chúng. Mỗi đảng viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm để chuẩn bị ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết được chính xác, đầy đủ, có tính khả thi. Nội dung nghị quyết chuẩn bị ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; bám sát nhiệm vụ chính trị và để đánh giá và đề ra phương hướng, biện pháp thực hiện.

“Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt” được các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đặc biệt chú trọng. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, đảng viên được nâng cao nhận thức, được làm rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình tự phê bình và phê bình. Mỗi đảng viên được thẳng thắn nhận diện những tồn tại hạn chế của mình nhằm khắc phục khuyết điểm trên từng công việc và lĩnh vực được chi bộ phân công, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ.

Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: nhờ thực hiện hiệu quả mô hình chi bộ “3 tốt, 3 không”, 3 năm qua, Đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật, mắc các tệ nạn xã hội. Hàng năm, 98% trở lên tổ chức cơ sở đảng, 97,5% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ ngày càng được nâng cao. Ghi nhận thành quả đó, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mặt công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân. Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua.

Từ hiệu quả mô hình chi bộ “3 tốt, 3 không”, hiện nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo 100% chi bộ trong toàn Đảng bộ xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Với nền móng là giải pháp, kinh nghiệm từ xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, Đảng ủy sẽ phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo triển khai hiệu quả mô hình mới, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục