Thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Tuyên Quang

- Câu hỏi: Bạn hãy cho biết tên của Chi bộ Đảng đầu tiên tại Tuyên Quang?

Tin cùng chuyên mục