Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

- Ngày 12-9, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58 – KL/TW ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi.

Đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang.

Dự tại điểm cầu Tuyên Quang có đồng chí Hoàng Việt Phương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực.

Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội về vị trí của hội người cao tuổi được nâng cao. Tổ chức bộ máy, cán bộ hội viên được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò người đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người cao tuổi; động viên người cao tuổi chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa gia đình, cộng đồng dân tộc.

Tại tỉnh Tuyên Quang, hiện nay Hội Người cao tuổi tỉnh có 7 ban đại diện huyện, thành phố, 138 Hội Người cao tuổi cơ sở xã, phường thị trấn với trên 88 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 1,737 chi hội/ 1.733 thôn, xóm, bản, tổ dân phố. Hội người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các chương trình, các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi, công tác phát huy vai trò người cao tuổi, thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức việc chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; tham gia Tết trồng cây đầu xuân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục