Họp Tiểu ban Bảo đảm diễn tập KVPT tỉnh

- Chiều 11-9, Tiểu ban Bảo đảm diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023 đã tổ chức  họp đánh giá kết quả công tác chuẩn bị diễn tập; triển khai kế hoạch bảo đảm hậu cần diễn tập KVPT. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm diễn tập KVPT chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị là thành viên Tiểu ban Bảo đảm diễn tập KVPT tỉnh.

Qua báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện công tác bảo đảm diễn tập KVPT cho thấy, các mặt công tác chuẩn bị của Tiểu ban đang được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị Sở Chỉ huy diễn tập, thao trường, đường cơ động đã cơ bản hoàn thành, trong đó căn cứ chiến đấu giả định đạt trên 90% công việc.

Công tác chuẩn bị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được xây dựng kế hoạch sẵn sàng bảo đảm đầy đủ cho nhiệm vụ diễn tập; đã xây dựng kế hoạch, tổ chức đón tiếp và bố trí các khu vực ăn, nghỉ cho đại biểu các bộ, ngành ở Trung ương, Ban Chỉ đạo, và các tỉnh bạn về theo dõi, chỉ đạo và tham quan diễn tập.

Tại cuộc họp, Tiểu ban đã thông qua kế hoạch Bảo đảm hậu cần diễn tập KVPT, thực hiện chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, cơ quan đơn vị liên quan.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Các thành viên, các ngành, đơn vị liên quan đã thảo luận, báo cáo nhanh kết quả công tác chuẩn bị theo phân công nhiệm vụ như: hậu cần, kỹ thuật, tài chính, phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự; phương án đảm bảo nguồn điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, dụng cụ y tế, thuốc men và phương án đảm bảo về y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm cho các lực lượng tham gia diễn tập...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang đề nghị: Các thành viên trong Tiểu ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và nhiệm vụ được giao chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành viên trong Tiểu ban Bảo đảm để tham mưu, chỉ đạo ngành dọc tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập theo đúng quy định diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục