Họp Tiểu ban nội dung giúp việc Ban Tổ chức diễn tập KVPT

- Ngày 11-9, Tiểu ban nội dung giúp việc Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023 họp đánh giá tiến độ và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ma Thế Hồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đại tá Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Vân Đình Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Tiểu ban giúp việc là lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị của tỉnh.

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông tin về công tác chuẩn bị diễn tập KVPT tỉnh năm 2023. Tính đến nay 45/45 ban, sở, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh soạn thảo đầy đủ văn kiện diễn tập vận hành cơ chế của lãnh đạo - cơ quan trong diễn tập KVPT. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức luyện tập được 2 lần. Công tác chuẩn bị về lực lượng, các khu vực diễn tập, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện… đã được các đơn vị thực hiện tốt, đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề: ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai công tác chuẩn bị diễn tập của các tiểu ban giúp việc; xây dựng văn kiện, kế hoạch thực binh; chuẩn bị thao trường, khu tham quan, tổ chức huấn luyện và các điều kiện đảm bảo cho thực binh; chuẩn bị căn cứ chiến đấu… nhằm đảm bảo diễn tập KVPT tỉnh theo đúng kế hoạch, có chất lượng, hiệu quả điều kiện bảo đảm cho luyện tập và diễn tập theo kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, diễn tập KVPT là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không được chủ quan về công tác chuẩn bị, chuẩn bị càng tốt thì thành công càng cao.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Tiểu ban giúp việc tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập, nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; kịp thời khắc phục những hạn chế, chấn chỉnh các nội dung còn yếu, kiểm tra rà soát chặt chẽ mọi mặt bảo đảm luyện tập, diễn tập đạt kết quả cao và an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thiết bị sở chỉ huy, thao trường bắn thực binh, tổ chức huấn luyện các đơn vị và thực hành bắn chiến đấu bảo đảm an toàn... Các thành viên Tiểu ban rà soát lại các nội dung công việc để bổ sung cho hoàn thiện, khẩn trưởng hoàn thành nội dung theo kế hoạch, yêu cầu nội dung diễn tập phải bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan mình, ứng biến tốt các tình huống bất ngờ...

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục