Huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

- Từ ngày 27-11 đến 1-12, UBND huyện Chiêm Hoá phối hợp với Huyện đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về kết hôn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2023. Tham gia hội thi có 24 đội của các xã, thị trấn chia làm 5 cụm thi trên địa bàn huyện.

Các đội tham gia hội thi tại cụm thi xã Yên Lập.

Hội thi được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa, các đội trải qua 3 phần thi, gồm: chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm.

Nội dung thi xoay quanh các vấn đề như: Tìm hiểu tác hại, hệ lụy của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các giải pháp phòng ngừa tình trạng kết hôn tảo hôn; các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách, pháp luật có liên quan đến Luật Hôn nhân và gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên có lối sống lành mạnh để tránh kết hôn sớm; tích cực tuyên truyền phổ biến về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các vấn đề về giới.

Đặc biệt, để thanh, thiếu niên hiểu rõ về vấn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống dẫn đến chất lượng dân số suy giảm, suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số.

 

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục