Phát biểu bế mạc của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 (khóa XVII)