Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX