Bà Rịa-Vũng Tàu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính công

Cùng việc xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; các dịch vụ, tiện ích quản lý giáo dục thông minh, quản lý tài nguyên môi trường thông minh, quản lý và hỗ trợ du lịch thông minh..., Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch ưu tiên đẩy mạnh hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính công, dịch vụ công trực tuyến giúp tinh giản bộ máy và giảm thời gian xử lý công việc, cũng như chi phí của người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, ứng dụng và phát huy những thành tựu trí tuệ nhân tạo mới gắn với tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó sự cố, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kế hoạch được ban hành cũng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý hành chính Nhà nước trong phân phối, sử dụng nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị...

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục