Hà Nội: Cán bộ công chức, viên chức đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

UBND thành phố Hà Nội vừa có Kế hoạch số 238/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức và doanh nghiệp về nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo của Thủ đô và đất nước. Thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Căn cứ vào chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị” và các nhóm nhiệm vụ nêu trong kế hoạch, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tập trung, phổ biến quán triệt toàn thể cán bộ công chức, viên chức tham gia đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực tư duy sáng tạo, đổi mới. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vừa có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, vừa thông thạo kỹ năng hành chính, hiểu biết pháp luật, có năng lực làm việc đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Phổ biến, hỗ trợ người dân, tổ chức và doanh nghiệp cài đặt, sử dụng các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử, thanh toán các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, không dùng tiền mặt; tích hợp định danh trong các dịch vụ công, dịch vụ tài chính, lái xe, bảo hiểm; vận động các doanh nghiệp, chủ thể có gian hàng trên sàn thương mại điện tử thuộc ngành, lĩnh vực và trên địa bàn quản lý triển khai các chương trình khuyến mại, tổ chức phát động các chương trình khuyến mại, giảm giá cho khách hàng mua hàng trực tuyến.

Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao, nhu cầu triển khai phối hợp với các hội, hiệp hội và doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoạt động về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh và hưởng ứng, tham gia các hoạt động Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục